Wrzesień 3, 2018

Szkoły z województwa łódzkiego przystąpiły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

250 dyrektorów szkół podpisało w piątek (31 sierpnia) umowy, na mocy których dołączą do programu OSE zapewniającego placówkom dostęp do szerokopasmowego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. W spotkaniu w Kowiesach uczestniczyli: minister cyfryzacji Marek Zagórski, wojewoda łódzki Zbigniew Rau i  kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to projekt stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zakłada zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce dostępu do bezpłatnego Internetu, o parametrach pozwalających na sprawne korzystanie z zasobów sieci podczas zajęć edukacyjnych. Operatorem programu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. Poza podłączeniem szkół do Internetu o szybkości minimum 100/100 Mb/s, NASK PIB zadba o ochronę antywirusową sieci i dostarczy szkołom treści edukacyjne wspierające kształcenie umiejętności cyfrowych.

OSE to ważny krok w procesie likwidacji tzw. „białych plam” Internetu w Polsce – czyli miejsc, w których nie ma możliwości korzystania z połączenia  o szybkości min. 30 Mb/s (a w przypadku placówki oświatowej – o szybkości co najmniej 100 Mb/s).

– Szerokopasmowy, stabilny i szybki Internet jest nam potrzebny, aby rozwijać edukację i rozwijać lokalne społeczności. Żeby mieszkańcy takich miejscowości jak Kowiesy mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, oraz mieli dostęp do nowoczesnych usług – tłumaczył podczas spotkania minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Wojewoda Zbigniew Rau podkreślił, że dostęp do zasobów sieci pozwoli wyrównać szanse edukacyjne uczniów: – Jak to się uda, a udać się musi, to  rozwój potencjału młodzieży nie będzie zależał od miejsca urodzenia, miejsca kształcenia, a wyłącznie od wyobraźni, pracowitości, przedsiębiorczości i determinacji młodych ludzi, a to bez wątpienia będzie sukcesem nas wszystkich – powiedział wojewoda.

W pierwszym etapie wdrażania OSE nasze województwo będzie największym beneficjentem programu.  Do końca 2018 roku dostęp do szerokopasmowego, bezpłatnego  Internetu zyska 1,5 tys. placówek edukacyjnych, z czego  aż 600 to szkoły w Łódzkiem. Do końca 2020 roku programem mają zostać objęte wszystkie szkoły w Polsce.

Koszty wdrożenia OSE szacowane są na 320 mln zł (środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), zaś koszty jej funkcjonowania (w tym zakupu usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnych usług dostępu do Internetu) – na ponad 1,3 mld zł w perspektywie 10 lat  i zostaną sfinansowane z budżetu państwa.