Opiniowanie arkuszy organizacji

W załączeniu publikujemy informację Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli oraz placówek prowadzonych przez JST oraz podmioty inne niż JST, a także zmian do zatwierdzonych arkuszy na rok szkolny 2021/2022.

Informacja. Plik do pobrania

Załącznik nr 1. Plik do pobrania

Załącznik nr 2. Plik do pobrania

Załącznik nr 3. Plik do pobrania

Załącznik nr 4a. Plik do pobrania

Załącznik nr 4b. Plik do pobrania

Załącznik nr 4c. Plik do pobrania

Załącznik nr 5a. Plik do pobrania

Załącznik nr 5b. Plik do pobrania

Załącznik nr 5c. Plik do pobrania

 

W załączeniu publikujemy informację Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli oraz placówek, a także zmian do zatwierdzonych arkuszy na rok szkolny 2020/2021.

Informacja. Plik do pobrania

Załącznik nr 1. Plik do pobrania

Załącznik nr 2. Plik do pobrania

Załącznik nr 3. Plik do pobrania

Załącznik nr 4. Plik do pobrania

Załącznik nr 5. Plik do pobrania

Załącznik nr 6a. Plik do pobrania

Załącznik nr 6b. Plik do pobrania

Załącznik nr 6c. Plik do pobrania

Załącznik nr 7a. Plik do pobrania

Załącznik nr 7b. Plik do pobrania

Załącznik nr 7c. Plik do pobrania 

 

W załączeniu publikujemy informacje dotyczące opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek oraz zmian do zatwierdzonych arkuszy na rok szkolny 2019/2020.

Informacja. Plik do pobrania

Załącznik nr 4 – wykaz kadry pedagogicznej. Plik do pobrania