Listopad 6, 2018

Szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizują szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną cztery lekcje o ubezpieczeniach społecznych wraz ze scenariuszami. Metodyk-współautor projektu omówi metody nauczania zaproponowane w realizacji projektu i wskaże na wiedzę, jaką zdobywa uczeń w kontekście umiejętności kluczowych.
W trakcie spotkania Ośrodek Rozwoju Edukacji przedstawi produkty projektów „Efektywne doradztwo” oraz „Przygotowanie trenerów”.
Szkolenie jest efektem porozumienia o współpracy podpisanego między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i doradców zawodowych ośrodków doskonalenia nauczycieli. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Warszawie, w Centrali ZUS przy ulicy Szamockiej 3/5, sala B05.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rekrutacyjnym i programem szkolenia znajdują się na stronie ORE pod adresem:
www.ore.edu.pl