Luty 28, 2020

Sytuacja niepełnosprawnych uczniów – konferencja

– Edukacja osób niepełnosprawnych jest najważniejsza. Po to, by były one płatnikami podatków i mogły pracować – podkreślał pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik podczas konferencji poświęconej sytuacji osób niepełnosprawnych zorganizowanej w urzędzie wojewódzkim.

Spotkanie odbyło się 27 lutego i poprzedziło je wręczenie łódzkim gminom promes Maluch+. Specjalny panel konferencji poświęcony był kształceniu osób niepełnosprawnych. Wziął w nim udział łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

W trakcie spotkania kurator nakreślił sytuację uczniów z niepełnosprawnością w szkołach i przedszkolach województwa łódzkiego. Zwrócił uwagę, że jedną z bolączek jest brak specjalistów, którzy prowadziliby odpowiednie zajęcia dla niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Są jednak także sukcesy – to projekty edukacyjne, które podejmują szkoły, działające grupy, współpraca pomiędzy placówkami i wykształcająca się postawa empatii – w uczniach i nauczycielach.

Pochodzący z Sieradza minister Paweł Wdówik mówił o rozwiązaniach dla osób niepełnosprawnych i zapowiedział wdrożenie w praktyce Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przedstawicielka Politechniki Łódzkiej zachęcała osoby niepełnosprawne do kształcenia się na wyższych uczelniach, przedstawiciele kilku szkół z województwa zaprezentowali inicjatywy podejmowane w celu dobrej edukacji dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami bądź z opiniami o dysfunkcjach. A dyrektor szkoły w Tuszynie Joanna Owczarek – Szymajda brawurowo zaśpiewała piosenkę Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”.