Styczeń 23, 2018

Święto SP w Bobrownikach –„ Patronko, wierni Twoim ideałom”

Temat/nazwa wydarzenia – Święto Szkoły –„ Patronko, wierni Twoim ideałom”
Nazwa szkoły/placówki – Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki – Ewa Zabrzewska
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść – Agnieszka Szymańska

Przygotowany przez szkołę opis projektu / działań:

Historia naszej szkoły sięga niemal  stu dwudziestu lat. Zmieniało się jej usytuowanie, budynki, kadra pedagogiczna, przychodziły i opuszczały mury szkoły kolejne pokolenia, ale zawsze obecne były tutaj te same wartości, ogromny altruizm nauczycieli,  wypełniających często swoją życiową misję,  pracujących z młodymi ludźmi  z pasją  i z powołaniem.  Niekwestionowanym autorytetem dla uczniów naszej placówki jest patronka Leokadia Ostrowska (1889 -1977). Pedagog, osobowość, człowiek o żelaznym światopoglądzie w niełatwych czasach, bezkompromisowy w chwilach dramatu dziejowego, zwolenniczka Józefa Piłsudskiego, przyjaciel Bobrownik i jego mieszkańców, kobieta, która swoje życie poświęciła uczniom i swojej umiłowanej Ojczyźnie.
Do Bobrownik przyjechała w 1921 roku i związała swoją przyszłość z tą miejscowością. Została kierowniczką szkoły i krzewiła wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i niepodległościowych. Za swoje posłannictwo obrała idee niepodległościowe i służbę wiejskim dzieciom. Szczególnym szacunkiem darzyła symbole narodowe.  W czasie II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie wbrew bezwzględnym zakazom okupanta, ukrywała obrazy, mapy i podręczniki. Mimo gróźb i szykan, nie zdjęła krzyża i godła polskiego ze ścian. W obecności uczniów została uderzona kolbą w twarz za swoją hardość i brak posłuszeństwa. Nie dała się zastraszyć.  Póki starczyło jej sił pracowała z młodzieżą, oddała im swoją wiedzę i życie.

10 listopada 2017 r. obchodziliśmy Święto Szkoły połączone z obchodami 120-lecia powstania placówki i 20-leciem nadania jej imienia i sztandaru, oraz  zbliżającym się Świętem Niepodległości. Z tej okazji zrealizowaliśmy autorski projekt edukacyjny pn. „ Patronko, wierni Twoim ideałom ” zakończony uroczystą prezentacją w formie lokalnej uroczystości pt. „Jesteśmy stąd”

Wydarzenie poprzedzone zostało realizacją różnorodnych zadań projektowych, np.:  poświęceniem odrestaurowanego pomnika nagrobnego patronki szkoły, wystawą plakatów wykonanych przez uczniów –„ Zasłużeni dla Niepodległej”,  gazetką ścienną – „20 lat z Patronką”, odnowieniem płyty informacyjnej przy Dębie Katyńskim na placu szkolnym, ślubowaniem pierwszoklasistów i obdarowaniem ich flagami państwowymi, wydaniem specjalnego numeru gazetki szkolnej „Boberek”.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Następnie absolwenci szkoły odegrali scenkę o życiu w naszej wsi i szkole pt. „Bobrowskie Kopydłowo”. Później uczniowie umilili czas gościom przedstawiając montaż słowno – muzyczny połączony z prezentacją multimedialną o najważniejszych wydarzeniach  historycznych naszej Ojczyzny. Recytowano wiersze o treści patriotycznej i śpiewano piosenki, np.: „ Żeby Polska była Polską”, „ Taki kraj” i „ Miejcie nadzieję”. Z  ogromnym zainteresowaniem wszyscy zebrani obejrzeli układ taneczny z wykorzystaniem biało – czerwonych tkanin oraz poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” w wykonaniu uczniów klasy VII.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi:  poseł na Sejm Piotr Polak, senator Przemysław Błaszczyk oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach  Zofia Kalisz. W trakcie uroczystości odczytano wiele okolicznościowych listów, m.in. list, który do społeczności uczniowskiej skierował ówczesny minister Witold Waszczykowski.