Wrzesień 21, 2017

Święto patrona Szkoły Podstawowej w Nowem

Generał Władysław Anders od 10 lat patronuje Szkole Podstawowej w Nowem koło Krośniewic. Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski uczestniczył w środę w uroczystościach zorganizowanych z okazji jubileuszu.

Uroczystości szkolne poprzedziła msza święta odprawiona w zabytkowym, XVIII-wiecznym Kościele pw. św. Floriana przez ks. proboszcza Krzysztofa Kuśmirka.
Gościem honorowym jubileuszu była córka generała Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Senator RP.

– Patrząc jak w waszej szkole kultywuje się pamięć o historii i jej pięknych postaciach, jestem pewien, że nigdy nie zabraknie wam odwagi i siły, by bronić swoich przekonań. Bardzo się cieszę widząc, że rośnie tu nowe wspaniałe pokolenie wychowane w duchu patriotyzmu i tradycyjnych wartości – powiedział podczas jubileuszu kurator Grzegorz Wierzchowski.

W uroczystości uczestniczyli także m.in.: Tadeusz Woźniak, poseł na Sejm RP, Bogdan Ścibut, dyrektor generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, mjr Antoni Łapiński, były żołnierz 2 Korpusu Polskiego, który brał udział w kampanii włoskiej, Mirosław Demadiuk, naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Julianna Herman, burmistrz Krośniewic oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i grup rekonstrukcyjnych. Obecne były także poczty sztandarowe szkół i drużyn harcerskich noszących imię generała Władysława Andersa, a także stowarzyszeń i związków, którym patronują bohaterowie Monte Cassino. Uczestników powitała dyrektor szkoły pani Grażyna Sochacka.

Podczas jubileuszu sztandar szkoły został udekorowany Medalem Pro Patria. Odznaczenie to przyznawane jest osobom i instytucjom za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody i dyplomy otrzymali także nauczyciele i najlepsi uczniowie szkoły, oraz przyjaciele placówki.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Andersa w Nowem zaprezentowali program artystyczny poświęcony osobie patrona i jego dokonaniom. Goście uroczystości obejrzeli także jubileuszową wystawę przygotowaną przez dzieci i nauczycieli.