Październik 24, 2017

Święto 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia

19 października obchodzono 82. rocznicę utworzenia garnizonu i święto 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Dla sympatyków sieradzkich żołnierzy zostały otwarte bramy koszar, a z możliwości ich zwiedzenia skorzystało ponad dwa tysiące osób, głównie dzieci i młodzież szkolna. Zwiedzający mogli skorzystać z praktycznej nauki survivalu, obejrzeć pokaz umundurowania i uzbrojenia, walki wręcz oraz wojskowego ratownictwa medycznego. Łącznościowcy z Sieradza zademonstrowali symulację pracy w systemie łączności, treningu strzeleckiego i saperskiego. Prezentacjom towarzyszyły pokazy grup rekonstrukcyjnych i prelekcje w sali tradycji. Dla najmłodszych klub brygady przygotował warsztaty plastyczne i zajęcia ruchowe.

Punktualnie o godz. 11 rozpoczął się uroczysty apel z udziałem Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego oraz pozostałych gości. Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb podczas uroczystości wraz z dowódcą 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Robertem Krupą uhonorował wyróżniających się żołnierzy i pracowników brygady. Zostały wręczone medale resortowe, odznaki, listy gratulacyjne i pochwalne. Uroczystość zwieńczył koncert Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy oraz defilada pododdziałów.