Październik 22, 2018

Świadkowie Historii

Hm. Daniel Głowacki, Dariusz Nowiński, dr hab. Przemysław Waingertner i Sebastian Wojtaś. Zaszczytny tytuł otrzymały również dwie instytucje – łódzki okręg Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz łódzki oddział Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin.

Świadek Historii – lokalny odpowiednik ogólnopolskiego Kustosza Pamięci Narodowej – jest wyróżnieniem przyznawanym przez Instytut Pamięci Narodowej osobom, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego.

W tym roku tytuły zostały przyznane już po raz szósty. Otrzymali je: hm. Daniel Głowacki, animator licznych przedsięwzięć o charakterze historyczno-patriotycznym skierowanych do młodzieży, Dariusz Nowiński, komendant Towarzystwa „Strzelec” i wiceprezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, dr hab. Przemysław Waingertner z Katedry Historii Polski Najnowszej UŁ, przewodniczący społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Łodzi, oraz Sebastian Wojtaś, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Tytułem „Świadka Historii” wyróżniono również dwie instytucje – łódzki okręg Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz łódzki oddział Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin.

Uroczysta gala miała miejsce w czwartek w Instytucie Europejskim w Łodzi, a wyróżnienia – w obecności m.in. kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego – wręczył dr Jarosław Szarek, prezes IPN i przewodniczący Kapituły Nagrody.

Więcej informacji o gali i laureatach na stronie internetowej łódzkiego oddziału IPN:

https://lodz.ipn.gov.pl/