Luty 21, 2020

Stypendia dla najlepszych uczniów

Są znakomitymi uczniami liceów i techników, laureatami olimpiad i konkursów. We wtorek odebrali dyplomy przyznające im tytuły stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Uroczystość miała miejsce w Auli im. prof. W. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego, którą stypendyści – wraz z towarzyszącymi im rodzicami – wypełnili niemal do ostatniego miejsca. Wraz z dyplomami dostali gratulacje i życzenia.

– Patrząc na was jestem spokojny o przyszłość naszego kraju. Wkrótce dostaniecie się na wymarzone studia, a po nich przyjdzie czas na sukcesy zawodowe – podziwiał wyróżnionych wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ich sukcesów: rodzicom i nauczycielom. Stypendystom zaś życzył mądrych decyzji życiowych, związanych nie tylko z dalszą edukacją. – Byście zawsze stali po stronie dobra, prawdy i piękna, oraz czuli się szczęśliwymi ludźmi – powiedział kurator.

Na rok szkolny 2019/2020 w województwie łódzkim stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 235 uczniom. Wsparcie wynosi 300 zł miesięcznie i jest wypłacane za 10 miesięcy roku szkolnego w dwóch ratach: w listopadzie i kwietniu.
Przyznane już po raz 23. stypendia PRM mogą otrzymać uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, jeśli spełniają przynajmniej jeden z dwóch warunków: otrzymali promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.
Stypendium otrzymuje tylko jeden uczeń w szkole. Kandydatów typują samorządy uczniowskie, a zatwierdzają rady pedagogiczne.

Na wtorkową uroczystość kurator zaprosił także stypendystów Ministra Edukacji Narodowej. To stypendium może otrzymać uczeń lub absolwent szkoły dla dzieci i młodzieży dowolnego typu. Jest nagrodą za wybitne osiągnięcia ucznia w poprzednim roku szkolnym.
Za rok szkolny 2018/2019 w województwie łódzkim stypendia MEN otrzymało 17 uczniów i absolwentów szkół. Nagroda wynosi 3000 zł i jest wypłacana jednorazowo.

Wszyscy wyróżnieni odebrali dyplomy w obecności m.in. przedstawicieli największych łódzkich uczelni, a uroczystość wzbogacił koncert w wykonaniu uczennic Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi – grających na harfie Magdy Niedźwieckiej, Anastazji Kacprzak oraz Zuzanny Pierzak.