Październik 8, 2018

Studia podyplomowe „Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką”

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie uruchomiła rekrutację na studia podyplomowe doskonalące „Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką”, skierowane do czynnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, kandydatów na dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny.