Kwiecień 12, 2019

Stopień wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2018/2019 – województwo łódzkie

Stopień wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego Myśli Jana Pawła II zostanie przeprowadzony 29 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 5.

Uczniowie rozwiązują test obejmujący wiedzę zawartą w literaturze, o której mowa w § 6 regulaminu. Czas pisania testu wynosi 60 minut. Uczniowie rozpoczną pisanie testu o godz. 11:20.
Prosimy o stawienie się uczestników etapu wojewódzkiego o godz. 11:00 wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych uczestników w przypadku ich awansu do kolejnego etapu Konkursu.

Załącznik:

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w stopniu wojewódzkim Konkursu