Listopad 12, 2019

Sprawozdanie finansowe organu prowadzącego z realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Szanowni Państwo,

w związku z udziałem Państwa w module 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019, przekazujemy wersję elektroniczną sprawozdania finansowego rzeczonego Programu, wzór opisu faktur oraz informację w zakresie opisu faktur.

Dokumentację należy przekazać do kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi, w kopercie z dopiskiem „Sprawozdanie finansowe. Program rządowy – Posiłek w szkole i w domu”.

Ostateczny termin złożenia sprawozdania upływa 15 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Formularz sprawozdania i więcej informacji – link do komunikatu w zakładce Programy rządowe