Luty 28, 2020

Spotkanie samorządów uczniowskich

W łódzkim urzędzie wojewódzkim przedstawiciele szkół spotkali się na I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich. To pierwsze z cyklu szesnastu zaplanowanych w całej Polsce spotkań, podczas którego młodzi wymieniają doświadczenia w zakresie pracy i skuteczności działania w społeczności szkolnej. Gośćmi honorowymi konferencji byli łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski i II wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra.

– Wasza działalność jest służbą dla innych – podkreślał kurator Grzegorz Wierzchowski. – Nie tylko dla waszych kolegów, ale także dla społeczeństwa, bo działając reprezentujecie nie tylko siebie, reprezentujecie cały ogół uczniów – dodał. Wyraził też uznanie dla pracy samorządów szkolnych, dla zaangażowania w płynące do resortu oświaty postulaty i podpowiedzi. – Kompetencje zdobyte tutaj przydadzą się w każdym miejscu – stwierdził. I podziękował za to spotkanie. – Nie zrozumiemy młodego pokolenia, jeśli nie będziemy z młodymi ludźmi i o młodych ludziach rozmawiać – powiedział.

W trakcie konferencji o swoich doświadczeniach w pracy samorządowej w szkole opowiedzieli wiceprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotr Wasilewski oraz Piotr Nowak, wiceprzewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Była też praca w grupach, wymiana myśli i prezentacja dorobku poszczególnych samorządów.