Marzec 2, 2020

Spotkanie o profilaktyce i procedurach postępowania w szkołach w świetle zagrożeń epidemiologicznych

W dniu 2 marca 2020 r. w siedzibie XXVI Liceum Ogólnokształcącego Kuratorium Oświaty w Łodzi zorganizowało spotkanie dla dyrektorów szkół i przedszkoli poświęcone tematyce związanej z profilaktyką i procedurami postępowania w szkołach i placówkach w świetle zagrożeń epidemiologicznych. Gośćmi spotkania byli pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Małgorzata Nowakowska-Dróżdż i kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Marcin Głuszcz, którzy wyczerpująco udzielali informacji i wyjaśnień oraz omówili sposoby zachowań wobec zagrożeń nowym koronawirusem.

Barbara Tomczyk st. wiz Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO w Łodzi i koordynator ds. edukacji zdrowotnej oraz wizytatorzy Wydziału Rozwoju Edukacji Elżbieta Celer i Maria Kowalska przedstawili rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia nowym koronawirusem.

W spotkanych uczestniczyły Ewa Sobór, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Dorota Derecka, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, które zwróciły uwagę na rozważne podejmowanie decyzji przez dyrektorów w przypadku organizacji wyjazdów, wycieczek, a także na konieczność przekazywania pełnych i rzetelnych informacji przez dyrektorów rodzicom, uczniom i wszystkim zainteresowanym w zakresie profilaktyki zdrowotnej.