Kwiecień 5, 2019

Spotkania kuratora oświaty z przedstawicielami miast i gmin województwa łódzkiego

Grzegorz Wierzchowski poprosił samorządowców o pomoc przy organizacji egzaminów dla ósmoklasistów i gimnazjalistów – w razie braku porozumienia między rządem i oświatowymi związkami zawodowymi w sprawie podwyżek dla nauczycieli i ewentualnego strajku w szkołach.

Spotkania miały miejsce w poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Ich inicjatorem był kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.
W pierwszym spotkaniu wziął udział wicewojewoda Karol Młynarczyk.
– Trwają negocjacje, ale trzeba brać pod uwagę różne scenariusze. Macie olbrzymi autorytet w swoich społecznościach. Wasze słowa będą bardzo istotne. Dlatego proszę o pomoc i zaangażowanie w organizację egzaminów na szczeblu lokalnym – zaapelował wicewojewoda.

Kurator przypomniał wszystkie propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej związane z podwyżkami dla nauczycieli, włącznie ze zwiększeniem kwoty na ten cel z 3 do prawie 4 mld zł. Mówił o projekcie rozporządzenia ministra edukacji, które pozwoli dyrektorom powoływać do zespołów nadzorujących egzaminy nauczycieli emerytów, nauczycieli z innych szkół oraz osoby, które nie są nauczycielami, ale mają kwalifikacje wymagane do wykonywania tego zawodu. Kurator krótko zrelacjonował również przebieg niedawnych swoich spotkań z dyrektorami szkół, podkreślając ich deklaracje, że zrobią wszystko, by – nawet jeśli dojdzie do strajku – egzaminy się odbyły. Dodał, że szkoły w województwie łódzkim są do nich przygotowane – dyrektorzy odebrali z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej niezbędne dokumenty, powołali szkolne zespoły egzaminacyjne.

Grzegorz Wierzchowski zaapelował do samorządowców, by wspierali dyrektorów szkół w swoich miastach i gminach. Aby wspólnie z nimi poszukiwali możliwości i rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie egzaminów nawet w razie strajku.

Przedstawiciele samorządów mieli wiele pytań dotyczących m.in. sposobu zatrudniania osób, które – jeśli dojdzie do strajku – zastąpią protestujących nauczycieli. Chcieli też wiedzieć, czy mogą łączyć zdających uczniów w większe grupy poza ich macierzystymi szkołami, by w ten sposób zmniejszyć liczbę koniecznych komisji nadzorujących.

Na pytania odpowiadali również wicekurator Jolanta Kuropatwa oraz dyrektorzy terenowych delegatur łódzkiego Kuratorium Oświaty ze Skierniewic, Piotrkowa Trybunalskiego i Sieradza.

Grzegorz Wierzchowski informował uczestników spotkań, że przepisy prawne nie przewidują możliwości wypłaty wynagrodzenia za czas strajku.

Kurator oświaty podkreślił po raz kolejny, że korzystanie przez nauczycieli z prawa do strajku nie powinno odbywać się kosztem praw uczniów, a jednym z nich jest prawo do zdania państwowego egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.