Listopad 10, 2020

Skierniewice dziękują. Odsłonięcie pomnika „Przed Bitwą Warszawską”

– Ten pomnik to nie tylko wyraz wdzięczności za pomoc udzieloną Polsce, ale też pytanie: co już wiemy, a czego jeszcze nie wiemy o historii – podkreślił Karol Badyna, rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, autor pomnika „Przed Bitwą Warszawską. Skierniewice 1920-2020”.

Monument upamiętniający wsparcie Polski w wojnie z bolszewikami został odsłonięty przed dworcem kolejowym w Skierniewicach. Tam sto lat temu rozładowano skrzynie z węgierską amunicją dla Polski. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, konsulatów węgierskiego i ukraińskiego, stowarzyszeń i organizacji. Ministra edukacji i nauki reprezentował kurator Waldemar Flajszer.

Józef Piłsudski, Węgier PŠl Teleki, Ukrainiec Szymon Petlura i Francuz Charles de Gaulle to postaci uwiecznione na skierniewickim pomniku. Politykom towarzyszą skrzynie mające przypominać o węgierskim transporcie amunicji, jaki 12 sierpnia sto lat temu, wjechał na skierniewicki dworzec. Jest to jedyny w Polsce pomnik poświęcony stuleciu Bitwy Warszawskiej. Inicjatorem jego powstania było Stowarzyszenie Skierniewice 2019-2020 – Inicjatywa Społeczna Budowy Pomnika „Przed Bitwą Warszawską 1920”. Projekt zrealizowano w ramach programu „Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poniżej – zdjęcia z uroczystości odsłonięcia pomnika.