Wrzesień 11, 2017

Seminarium dla nauczycieli na temat energii jądrowej

Departament Energetyki Jądrowej Ministerstwa Energii i Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego organizuje seminarium dla nauczycieli chcących: poszerzyć swoją wiedzę na temat energii jądrowej, jej wykorzystania oraz korzyści i zagrożeń; udoskonalić warsztat metodyczny niezbędny do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z zagadnień energetyki jądrowej zgodnych z zapisami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
W trakcie szkolenia nauczycielom zostaną przekazane materiały edukacyjne służące do realizacji zagadnień z nowej podstawy programowej. Nauczycielom przekazane zostaną również: pakiet edu-box pt.: Jak uczyć o energii jądrowej, w skład którego wejdzie m.in. urządzenie do detekcji promieniowania jądrowego do zastosowań edukacyjnych, oraz aplikacje na telefony typu smartfon.
Bezpłatne szkolenia odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącego się przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie, dla województwa łódzkiego – 26 września 2017 r. (wtorek). Początek szkolenia godzina 10:00, koniec około godziny 16:30.
Rekrutacja rozpocznie się w dniu: 5 września 2017 r. o godzinie 8:00. Rejestracji dokonać będzie można wysyłając pobrany ze strony http://www.biol.uw.edu.pl/pl/popularyzacja/jak-uczyc-o-energetyce-jadrowej formularz na adres mailowy: poznajatom@biol.uw.edu.pl. Pytania pod numerem tel. 574 617 512, e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

Program szkolenia (link)