Kwiecień 12, 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że  w dniu 9 kwietnia 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz.691), które weszło w życie w dniu 10 kwietnia br.

Treść rozporządzenia można znaleźć pod adresem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/