Wrzesień 14, 2021

Rozpoczyna się realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

10 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W przyszłym tygodniu placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne będą mogły składać do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok.

Link do artykułu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki