Styczeń 31, 2019

Rola i znaczenie wartości w edukacji i wychowaniu

„Polak mały, czyli teorie wychowania w pragmatyce szkolnej” – konferencję pod takim tytułem zorganizowała Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Dyskusja toczyła się pod honorowym patronatem Grzegorza Wierzchowskiego, łódzkiego kuratora oświaty.

– Polak mały wchodzi w świat kształtujący jego myśli i serce. Potrzebuje świadków, wychowawców, którzy nie tylko przekażą wiedzę, ale również zaszczepią odpowiednie wartości – powiedział na powitanie dr Jarosław Krzewicki, rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

W konferencji w gmachu uczelni przy ul. Narutowicza wzięli udział nauczyciele. Jej głównym tematem były wartości – ich rola i znaczenie w kontekście wychowania i edukacji. Kto i jak ma uczyć młodych ludzi, by cenili patriotyzm, umieli odróżnić dobro od zła, postępowali uczciwie, odnosili się do innych z szacunkiem.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks biskup Antoni Długosz. Kolejne dotyczyły odpowiedzialności za wychowanie spoczywającej na szkole, rodzinie i Kościele (dr Jarosław Krzewicki) oraz kształtowania postaw i wartości przez media i portale społecznościowe (dr Michał Małek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
Drugą część konferencji poświęcono miejscu wychowania patriotycznego w szkole. Nauczyciel Mariusz Bojanowski zaprezentował dobre praktyki (akcje Stowarzyszenia Rzgowska Młodzież Patriotyczna na rzecz polskich rodzin na Kresach), a etyk Magdalena Rydel radziła, co robić, by uczniowie nie odbierali patriotyzmu jako wartości narzucanej i wykluczającej współistnienie różnych kultur.

– Edukacja to programy, siatki godzin, wynagrodzenia i mnóstwo innych technicznych problemów, które zasłaniają ważne dla niej pytania: po co jest? Czemu ma służyć? Tej refleksji często mi brakuje, dlatego bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie – powiedział Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty i honorowy patron konferencji.