Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

Wykształcenie uzyskane w zagranicznym systemie oświaty – możliwości uznania lub potwierdzenia.
Z dniem 31 marca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady i tryb postępowania w celu uznania wykształcenia uzyskanego za granicą:

Linki:

 
Szczegółowe informacje na stronach www MEN