Maj 31, 2017

Rekrutacja do programu wsparcia uczniów o wybitnych uzdolnieniach

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
szkół województwa łódzkiego

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci prowadzi rekrutację do programu merytorycznego wsparcia uczniów o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, muzycznych i plastycznych. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Programie mają możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach (warsztatach, obozach, seminariach, stażach badawczych) przygotowanych specjalnie dla nich przez pracowników najlepszych polskich uniwersytetów i placówek Polskiej Akademii Nauk. Program jest adresowany do uczniów pragnących rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Wnioski o pomoc Funduszu można składać on-line do końca czerwca 2017 r.

Więcej informacji. Link do strony www Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci