Marzec 19, 2018

Przedłużona rekrutacja do powiatowych debat dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży województwa łódzkiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy/Pedagodzy szkół publicznych województwa łódzkiego

Zapraszamy Państwa do rejestracji swojego uczestnictwa w powiatowych debatach dotyczących bezpieczeństwa oraz profilaktyki w szkołach publicznych. Debaty stanowią komponent szeroko zakrojonych działań podjętych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, których celem jest diagnoza i przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom naruszającym poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach publicznych województwa łódzkiego.

Rekrutacja odbywa się poprzez rejestrację u wskazanego dla danego powiatu przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Łodzi lub jego Delegatury.

Zgłoszenia – zawierające następujące dane: imię i nazwisko, nazwę placówki, pełnioną funkcję/stanowisko – należy przesyłać drogą mailową. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają maila z informacją o zakwalifikowaniu się do udziału w debacie. Otrzymanie ww. informacji obliguje Państwa do uczestnictwa w ww. wydarzeniu.

W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej Państwa udział w rzeczonej debacie, prosimy o niezwłoczne poinformowanie koordynatora powiatowego o zaistniałej sytuacji.

Termin rejestracji upływa 23 marca br.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i czasu debat oraz dane kontaktowe koordynatorów powiatowych znajdą państwo w załączonej tabeli.

Tabela. Plik do pobrania