Grudzień 12, 2018

Rekrutacja 2019/2020 – konferencja prasowa kuratora oświaty i dyrektora OKE

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, egzamin ósmoklasisty oraz egzamin gimnazjalny były tematami spotkania, na które w piątek kurator Grzegorz Wierzchowski zaprosił dziennikarzy. W konferencji uczestniczyła Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

W roku szkolnym 2018/2019 o miejsca w liceach, technikach i szkołach branżowych będą się ubiegać jednocześnie absolwenci VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów. Uczniowie tych dwóch typów szkół przystąpią do oddzielnej rekrutacji. O dostaniu się do wybranych placówek zdecydują wyniki egzaminów: realizowanego podobnie jak w latach ubiegłych egzaminu gimnazjalnego oraz przeprowadzanego po raz pierwszy egzaminu ósmoklasisty.

W piątek w Kuratorium Oświaty w Łodzi została zorganizowana konferencja prasowa, podczas której kurator Grzegorz Wierzchowski oraz dyrektor OKE w Łodzi Danuta Zakrzewska przedstawili najważniejsze informacje dotyczące przebiegu rekrutacji w 2019 roku. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyły także Jolanta Kuropatwa, wicekurator oświaty oraz Ewa Sobór, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO w Łodzi.

Kurator przypomniał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już od wielu miesięcy prowadzi działania, których celem jest ułatwienie samorządom dostosowanie szkół do reformy oświaty. W 2018 roku samorządy otrzymały w subwencji dodatkowe 148 mln zł na wyposażenie i modernizację pracowni. Ta pomoc będzie kontynuowana i w roku 2019  dodatkowa kwota wyniesie 243 mln. Także subwencja oświatowa wzrośnie w 2019 r. o blisko 3 mld zł i wyniesie 46 mld zł. Dzięki tym pieniądzom wiele liceów, także w województwie łódzkim, będzie w stanie utworzyć więcej oddziałów zarówno dla absolwentów gimnazjów jak i szkół podstawowych. Nie ma zatem obawy, że dla części uczniów zabraknie miejsc w szkołach. Grzegorz Wierzchowski tłumaczył, że w wielu placówkach, ze względu na utrzymujący się od lat niż demograficzny, część pracowni była dotychczas nie wykorzystywana, a niektórym szkołom groziła wręcz likwidacja z powodu zbyt małej liczby uczniów. Kurator podkreślił, że w najpopularniejszych liceach problem dużej konkurencyjności istniał od dawna, a szkoły te również w latach ubiegłych nie były w stanie przyjąć wszystkich uczniów chętnych do rozpoczęcia w nich edukacji. W roku 2018 w naborze do I LO w Łodzi wzięło udział 204 uczniów, a przyjętych zostało 155. W roku 2019 to bardzo popularne łódzkie liceum utworzy 3 oddziały dla absolwentów gimnazjów i 3 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych tworząc miejsca w sumie dla 186 uczniów. W I LO w Piotrkowie Trybunalskim naukę w bieżącym roku szkolnym rozpoczęło 180 spośród 281 chętnych. Obecnie szkoła zamierza przyjąć 256 osób (128 absolwentów gimnazjów i 128 absolwentów szkół podstawowych). Również skierniewicka „Jedynka” zwiększy liczbę oddziałów. Teraz w klasach pierwszych uczy się tam 179 uczniów (chętnych było 221), a w roku 2019 I LO w Skierniewicach będzie w stanie przyjąć aż 300 osób.  

Dyrektor OKE Danuta Zakrzewska przedstawiła harmonogram egzaminów. Przypomniała, że egzamin gimnazjalny przeprowadzony zostanie w znanej od lat formule, natomiast informatory o egzaminie ósmoklasisty oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej już od września 2017 r. Dyrektor OKE zachęcała także placówki do udziału w egzaminie próbnym, który wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe będą mogły przeprowadzić w dniach 18-20 grudnia br. 

Do egzaminów, które zdecydują o wyniku rekrutacji gimnazjaliści przystąpią w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozesłało do szkół materiały informacyjne na temat naboru. Na specjalnie przygotowanej stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji. W każdym kuratorium działają także punkty konsultacyjne. W województwie łódzkim pytania na ten temat można kierować do wizytatora KO Jarosława Owsiańskiego:
mail: jowsianski@kuratorium.lodz.pl
tel.: 42 637 70 55 w. 46 lub 42 637 70 59