Kwiecień 2, 2019

Regionalny Kongres Zawodowy w Kleszczowie

W czwartek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie spotkali się dyrektorzy szkół branżowych i techników, pracodawcy oraz samorządowcy. W spotkaniu uczestniczyli: wiceminister edukacji Marzena Machałek, wicewojewoda Karol Młynarczyk i kurator Grzegorz Wierzchowski.

Regionalny Kongres Zawodowy w Kleszczowie to 14 z cyklu spotkań, które w całym kraju od początku marca organizowane są przez wojewodów i kuratorów oświaty, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ich celem jest upowszechnienie zmian w szkolnictwie zawodowym zmierzających do zwiększenia wpływu pracodawców na kształcenie młodzieży, a co za tym idzie dostosowania szkolnictwa branżowego i technicznego do rzeczywistych potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy.

O tym, że obecnie to nie bezrobocie, a brak wykwalifikowanych kadr jest największym problemem polskiego rynku pracy mówiła w swoim wystąpieniu wiceminister Marzena Machałek.  Wiceminister podkreśliła, że zmiany programowe, organizacyjne i prawne zaproponowane przez MEN (część z nich wejdzie w życie od nowego roku szkolnego) poprzedzone były diagnozą sytuacji gospodarczej w regionach oraz konsultacjami z ponad tysiącem  pracodawców, którzy  najlepiej wiedzą, jakie umiejętności powinien posiadać absolwent, by bez trudu znaleźć pracę w danej branży.

Najważniejsze zmiany w przepisach omówił kurator Grzegorz Wierzchowski. Wyższe wynagrodzenie dla młodocianych pracowników, stypendia stażowe dla uczniów, czy też traktowanie wyniku egzaminu zawodowego jako części wyniku matury – to usprawnienia, które zachęcić mają młodzież do wyboru kształcenia w szkole branżowej lub w technikum. Z kolei pracodawcy liczyć mogą m.in. na większe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych i zwolnienie z podatku darowizn przekazanych szkołom kształcącym zawodowców. Nowy system to także nowy model finansowania szkół. Przyznana im subwencja uwzględniać będzie koszty kształcenia zawodowego i efektywność tego kształcenia. Szkoły zostaną zobowiązane do współpracy z przedsiębiorstwami, a ich oferta będzie aktualizowana i rozwijana w zależności od zmieniającego się rynku pracy.

Obecną ofertę szkolnictwa branżowego i porównanie jej z zapotrzebowaniem pracodawców w naszym regionie przedstawiła Katarzyna Pawlata z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Temat monitorowania rynku pracy i tworzenia prognoz zapotrzebowania na absolwentów szkół branżowych rozwinął dr hab. Piotr Mikiewicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Podczas kongresu zostały podpisane porozumienia pracodawców ze szkołami, na mocy których powstaną w placówkach klasy patronackie. Zespół Szkół nr 4 w Kutnie nawiązał współprace z AMZ Kutno oraz kutnowską Fabryką Samochodów Osobowych Syrena. Toruński Zakład Usług Taborowych sp. z o.o. w Toruniu podpisał natomiast umowę z ZSP nr 1 w Opocznie i z ZSP w Drzewicy. Sygnatariuszami umów byli także przedstawiciele organów prowadzących szkoły.

Regionalny Kongres Zawodowy w Kleszczowie był okazją do nagrodzenia przedsiębiorców szczególnie zaangażowanych w rozwijanie i promowanie szkolnictwa branżowego. Wyróżnienia wręczyła pani wiceminister w asyście kuratora oświaty i wicewojewody.

W drugiej części spotkania uczestnicy wzięli udział w panelach dyskusyjnych, gdzie – w mniejszych grupach – rozmawiali o zmianach w polskim systemie edukacji i wyzwaniach, przed którymi stoją nie tylko społeczności szkolne, ale też przedsiębiorcy i samorządy.

Podczas całego spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie swoją ofertę kształcenia prezentowały szkoły branżowe i technika z naszego województwa.

Regionalny Kongres Zawodowy w Kleszczowie zakończyło spotkanie pani wiceminister, wicewojewody i kuratora z przedstawicielami cechów zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi, oraz dyrektorami szkół, które z cechami współpracują. W spotkaniu uczestniczyły także m.in. Beata Mateusiak-Pielucha, poseł na Sejm RP, oraz Małgorzata Gryglewska, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi.