Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, które weszły w życie z dniem 1 września 2016 roku zachęcamy Państwa do ponownego zapoznania się z pismem z dnia 25.05.2016 r., skierowanym do Kuratorów Oświaty przez Panią Teresę Wargocką, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Pismo zawiera szereg istotnych informacji i wyjaśnień, które mogą Państwu pomóc we właściwej organizacji pracy szkoły/placówki, w szczególności dotyczy to pracy świetlicy szkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pliki do pobrania: