Wskaźniki zwiększające dotacje na podręczniki dla niepełnosprawnych – rozporządzenie w konsultacjach

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.
Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności określenia wysokości wskaźników w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego.
Linki: