Organizacja szkół i przedszkoli publicznych – rozporządzenie w konsultacjach

W poniedziałek, 23 stycznia 2017 roku został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
Linki: