Informacja dotycząca przekazywania przez jst projektów uchwał dotyczących nowych sieci szkół

Zgodnie z wytycznymi Forum Związków Zawodowych projekty uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz projekty uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych winny być nadsyłane bezpośrednio do właściwych miejscowo Zarządów Wojewódzkich Forum Związków Zawodowych.

Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych
ul. Św. Barbary 3, Rogowiec
97-400 Bełchatów
Skr. Pocztowa 100
97-400 Bełchatów
Adres e-mail: zwl.fzz@op.pl; jaroslaw.cmiel@nszzfipw.org.pl
Przewodniczący: Jarosław Ćmiel