Dotacja na podręczniki – projekt nowego rozporządzenia skierowany do konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Linki: