Marzec 29, 2017

Reforma edukacji. Niezrozumiała decyzja władz Łodzi

– Niepokoi nas fakt, że w porządku obrad środowej sesji Rady Miejskiej w Łodzi brak punktu dotyczącego procedowania uchwały w sprawie nowej sieci szkół w mieście – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej wojewoda Zbigniew Rau. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli także kurator Grzegorz Wierzchowski i dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Ireneusz Krześnicki.

Do końca marca samorządy mają czas, aby podjąć uchwały w sprawie nowych sieci szkół w gminach i powiatach. Jak podkreślił wojewoda ogólny stan przygotowania do wprowadzenia reformy w regionie łódzkim jest bardzo dobry. Jedyny problem dotyczy stolicy województwa. Porządek obrad zaplanowanej na 29 marca nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łodzi nie zawiera punktu dotyczącego głosowania nad przyjęciem kluczowej dla reformy uchwały.

Jej projekt został wcześniej przekazany do oceny kuratorowi oświaty, który wydał opinię pozytywną z zastrzeżeniami do niektórych proponowanych rozwiązań. –To nie była decyzja wydana zza biurka – tłumaczył Grzegorz Wierzchowski. – Zgłoszone przeze mnie zastrzeżenia to m.in. wynik blisko 40 petycji złożonych do Kuratorium Oświaty oraz licznych telefonów od rodziców i nauczycieli.

Kurator wyjaśnił, że wszystkie szkoły, których przekształcenia budziły wątpliwości zostały odwiedzone przez wizytatorów. Rozmawiali oni z radami pedagogicznymi i rodzicami,  sprawdzali jak proponowane przez miasto zmiany wpłyną na warunki kształcenia dzieci i młodzieży. – Zapowiadane przez miasto zaskarżenie opinii do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest więc tak naprawdę wystąpieniem przeciwko mieszkańcom, przeciwko ich postulatom – dodał kurator.

Wojewoda Zbigniew Rau określił decyzję łódzkiego samorządu jako „niezrozumiałą”. Przypomniał, że opiniowanie uchwał, w tym zgłaszanie zastrzeżeń, gdy jest to konieczne, to obowiązek kuratora oświaty. Wyraził obawę, że zaniechanie procedowania uchwały odbędzie się kosztem interesu społecznego, kosztem dzieci.

Dziennikarze pytali, czy zgodne z prawem będzie utworzenie nowych szkół w Łodzi na innych zasadach niż te zawarte w ustawie o reformie edukacji. Kurator wyjaśnił, że samorządy mogą tworzyć nowe szkoły odrębnymi uchwałami. Przypomniał jednak, że takie zmiany w sieci szkół również muszą być zaopiniowane przez organ nadzoru pedagogicznego.  Zwrócił także uwagę, że to dłuższa i trudniejsza droga do zmian, której skutkiem może być m.in. niemożność przeprowadzenia rekrutacji we wskazanych przez prawo formie i  terminie.