Czerwiec 1, 2020

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło szczegółową informację w tej sprawie.

Więcej – na stronie internetowej MEN. Link