Marzec 16, 2018

Do 22 marca przedłużona rekrutacja trenerów w ramach projektu: „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi przedłuża nabór kandydatów na trenerów prowadzony w ramach realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.
Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).
Zgłoszenia należy składać do 22 marca 2018 r. do godz. 15 w Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a, pok. 02 (kancelaria).

Uwaga:
Zmianie uległ warunek rekrutacji trenerów “zatrudnienia i zamieszkania w tym samym powiecie” na warunek “zatrudnienia lub/i zamieszkania w danym powiecie”
Udział w projekcie polega na odbyciu trzydniowego szkolenia w Łodzi w dniach 4-6 czerwca 2018 r. (dla trenerów z woj. łódzkiego).

Szczegółowe informacje o rekrutacji i projekcie – LINK