Maj 14, 2020

Projekty z grantami dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz ich organów prowadzących

Firma Eduexpert Sp. z o.o. realizuje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej dwa projekty: „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” oraz „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”.

Projekty skierowane są do szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego oraz organów je prowadzących. W sumie jest 111 grantów na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Obecnie trwa pierwszy nabór wniosków o granty, który potrwa do 15.05.2020 r. Termin kolejnego naboru planowany jest od 25.05.2020 r. do 12.06.2020 r.

Więcej informacji o projektach i naborach na stronie internetowej:

Obszar I: https://www.eduexpert.eu/pl/opracowanie-modelowych-programow-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-obszar-i/

Obszar IV: https://www.eduexpert.eu/pl/opracowanie-modelowych-programow-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-obszar-iv/

Nabór: https://www.eduexpert.eu/pl/information/rusza-nabor-wnioskow-o-granty/