Październik 29, 2019

Projekt „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

W imieniu Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zapraszamy do udziału w VII edycji projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, dotyczącego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w oparciu o nauczanie Ojca Świętego Jana Pawla II.

Hasło tegorocznej edycji: Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach.

Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych.
Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie projektu: www.obliczadialogu.pl

Karty zgłoszeń przyjmowane są do 15 listopada 2019 r.