Luty 15, 2019

Projekt dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” organizuje dofinansowanie posiłków
w szkołach podstawowych. Celem projektu jest objęcie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić za pomocą wniosku, który należy pobrać za pośrednictwem strony internetowej: www.pfpd.org

Podstawą otrzymania dofinansowania jest właściwe wypełnienie formularza wniosku, zawierającego:

  • szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu,
  • informacje z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzeb rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się
    o dofinansowanie posiłków.

Wnioski należy przesłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia,
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 27.02.2019 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

 O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez Fundację do 8.03.2019 r.