Wrzesień 5, 2017

Program szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży

Łódzki Kurator Oświaty informuje, że zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017 r., poz. 671), Polski Związek Lekkiej Atletyki opracował program szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży, do którego dostęp daje link: http://www.pzla.pl/zwiazek.php?_a=1&kat_id=220