Archiwa: Programy rządowe

Czerwiec 30, 2020

Aktualny wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia dotacją celową w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2020

W związku z rezygnacją jednego z podmiotów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 w załączniku publikujemy aktualny wykaz.…
Czerwiec 5, 2020

Wyniki kwalifikacji wniosków złożonych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2020

W załączniku publikujemy wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020. Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia dotacją celową…
Maj 19, 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Lista szkół którym w roku 2020 zostanie przyznane dofinansowanie

Kuratorium Oświaty w Łodzi, realizując na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie…
Listopad 12, 2019

Sprawozdanie finansowe organu prowadzącego z realizacji zadania publicznego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019

Szanowni Państwo, w związku z udziałem Państwa w module 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w…
Październik 3, 2019

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – “Aktywna tablica” w 2019 roku

Szczegółowe informacje – link