Sierpień 17, 2017

Program rządowy „Aktywna tablica”

Termin składania wniosków przez szkoły podstawowe do organów prowadzących upływa 31 sierpnia, a zbiorczych wniosków przygotowanych przez organy prowadzące do Kuratorium Oświaty w Łodzi – do 15 września.

 

 

Zachęcamy Państwa do udziału w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

  1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  2. szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
  3. publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Termin składania wniosków o udział w programie przez szkoły do organów prowadzących upływa 31 sierpnia br.

Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi dotyczących procedury ubiegania się o środki w ramach programu „Aktywna tablica”.
Lista pytań i odpowiedzi. Plik do pobrania.

Szczegółowe informacje. Link do strony www MEN