Marzec 18, 2019

Program Edukacja – informacja o naborze wniosków i konferencji inaugurującej program

Program Edukacja, dla którego rolę operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), jest jednym z programów wdrażanych na mocy umów podpisanych 20 grudnia 2017 r. pomiędzy państwami-darczyńcami: Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, w obszarze edukacji.
W dążeniu do tego celu, duży nacisk położony jest na edukację włączającą, zarządzanie w edukacji oraz kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zaproszenie na konferencję inauguracyjną Programu Edukacja

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach wniosków – link do strony internetowej programu