Maj 6, 2022

Priorytety Ministerstwa Edukacji i Nauki w organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2022

Wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowany w czasie ferii letnich, może być doskonałą okazją do podejmowania ciekawych i atrakcyjnych inicjatyw, zarówno pod względem edukacyjnym, jak i rekreacyjnym.

W  2022 r. podczas organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, finansowanego ze środków budżetu państwa Minister Edukacji i Nauki rekomenduje, aby  priorytetowo traktowano wypoczynek:

  1. promujący i wzmacniający zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowany na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze;
  2. utrwalający zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
  3. uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2022 r. ustanowionych przez Sejm RP: Marię Grzegorzewską, Marię Konopnicką, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandę Rutkiewicz, Józefa Wybickiego.
  4. zachęcający do wizyt w miejscach poświęconych Romantyzmowi Polskiemu, w tym postaciom z nim związanym, m.in. Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu, Cyprianowi Norwidowi, Fryderykowi Chopinowi, Stanisławowi Moniuszce.
  5. wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
  6. integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze  środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.