Marzec 8, 2017

Jerzy Śnieć

Stanowisko: Starszy wizytator
Pokój: 306
Tel.: 42 637 70 55 w. 46, 42 637 70 59
E-mail: jsniec[at]kuratorium.lodz.pl