Marzec 8, 2017

Jerzy Śnieć

Stanowisko: Starszy wizytator
Pokój: 201
Tel.: 42 637 70 55 w. 57
E-mail: jsniec[at]kuratorium.lodz.pl