Marzec 8, 2017

Ewa Karlińska-Grzela

Stanowisko: Wizytator
Pokój: 209
Tel.: 44 649 77 41 w. 110
E-mail: egrzela-pt@kuratorium.lodz.pl