Marzec 8, 2017

Barbara Tomczyk

Stanowisko: Starszy wizytator
Pokój: 101
Tel.: 42 637 70 55 w. 35
E-mail: btomczyk@kuratorium.lodz.pl