Marzec 8, 2017

Andrzej Juszczak

Stanowisko: Starszy wizytator
Pokój: 101
Tel.: 42 637 70 55 wew. 35; 42 637 78 04
E-mail: ajuszczak-pt@kuratorium.lodz.pl