Kwiecień 30, 2020

Praca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli zawieszona do odwołania

Łódzki Kurator Oświaty na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (t.j. Dz. U. poz. 433.) w związku z porozumieniem zawartym w dniu 26 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Łódzkim Kuratorem Oświaty ze względu na zagrożenie epidemiczne zawiesza do odwołania wyznaczanie oraz przeprowadzanie rozpraw oraz posiedzeń niejawnych Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim.

Łódzki Kurator Oświaty
Grzegorz Wierzchowski