Wrzesień 25, 2018

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2018-10-26
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin40
Opis

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Przedszkole JiM.

Obecnie poszukujemy:

PSYCHOLOGA TERAPEUTĘ DO PRZEDSZKOLA
Nr referencyjny:/2/09-10/18
Miejsce pracy: Łódź

Główne zadania na stanowisku:
• praca edukacyjna i terapeutyczna z dziećmi z autyzmem
• prowadzenie zajęć w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dostosowaną do potrzeb i możliwości dzieci
• współpraca z zespołem specjalistów

Poszukujemy specjalistów, którzy:
• posiadają wykształcenie kierunkowe: psychologia
• mają ukończone studia w zakresie przygotowania pedagogicznego
• mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z wychowankami i ich rodzicami
• posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
• potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
• są otwarci na zdobywanie specjalistycznej wiedzy i rozwój własny
• potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy

Kwalifikacje mile widziane:
• doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
• posiadanie szkoleń z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania

Oferujemy:
• umowę o pracę
• stałe godziny pracy
• atrakcyjne wynagrodzenie
• możliwość rozwoju zawodowego i osobistego

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv
w terminie do 26.10.2018 r. z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej
na adres e-mail: praca.przedszkole@jim.org

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „JIM” z siedzibą w Łodzi (93-279) przy ul. Tatrzańskiej 105, adres e-mail: iod[at]jim.org, numer telefonu 42 643 46 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075, numer NIP: 7282455613, REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia,
a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy
u Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: firmy i osoby wspierające proces rekrutacji.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Typ szkołyPrzedszkole
Nazwa szkołyFundacja JiM
MiastoŁodź
Kod pocztowy93-279
AdresTatrzańska 105
PowiatŁódź
Gminadelegatura Łódź-Górna
Telefon500 386 236
E-mailpraca.przedszkole@jim.org