Czerwiec 12, 2019

Oferta pracy

PrzedmiotOligofrenopedagogika
Termin składania dokumentów2019-06-28
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin40
Opis

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji JiM działa Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu w Szkołach Fundacji JiM:

NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW
Nr referencyjny: /1/06/19
Miejsce pracy: Łódź

Główne zadania na stanowisku:
• praca edukacyjna i terapeutyczna z uczniami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną;
• prowadzenie zajęć rewalidacyjnych;
• współpraca z zespołem specjalistów.

Poszukujemy specjalistów, którzy:
• posiadają wykształcenie kierunkowe: oligofrenopedagogika;
• mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami;
• posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę;
• potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu;
• są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny;
• potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy;

Kwalifikacje mile widziane:
• doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem;
• posiadanie szkoleń z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• stałe godziny pracy;
• atrakcyjne wynagrodzenie;
• możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv na adres email: praca.szkoly@jim.org.

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „JIM” z siedzibą w Łodzi (93-279) przy ul. Tatrzańskiej 105, adres e-mail: iod[at]jim.org, numer telefonu 42 643 46 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075, numer NIP: 7282455613, REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: firmy i osoby wspierające proces rekrutacji

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołyszkoły Fundacji JiM
MiastoŁódź
Kod pocztowy93-279
AdresTatrzańska 105
PowiatŁódź
Gminadelegatura Łódź-Górna
Telefon42 6434670
E-mailpraca.szkoly@jim.org