Październik 20, 2017

Porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi a Łódzkim Kuratorium Oświaty

W dniu 26 września 2017 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie edukacji podpisane przez Pana dra Dariusza Roguta – dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi – oraz Pana dra Grzegorza Wierzchowskiego – Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Strony Porozumienia zobowiązały się do nawiązania i rozwijania współpracy w obszarach edukacji historycznej ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny edukacji regionalnej i lokalnej.

W ramach ww. aktywności zobowiązano się do współdziałania m.in. w zakresie:

  • trwałego upamiętniania faktów, wydarzeń i postaci związanych z historią regionalną, w tym przede wszystkim zagadnień martyrologicznych
  • upowszechniania w regionie wiedzy na temat działalności opozycyjnej w latach 1945-1989
  • upowszechniania w formie warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz konferencji wiedzy z zakresu męczeństwa narodu polskiego w latach II wojny światowej
  • popularyzacji wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń z historii Polski porozbiorowej i najnowszej
  • wspieranie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych
  • poszukiwania i wspierania wszelkich nowatorskich form popularyzacji nauczania historii, dostosowanych do warunków zmieniającego się młodego pokolenia