Październik 31, 2018

„Pomagamy i Chronimy”. Konferencja łódzkiej policji

We wtorek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi już po raz kolejny spotkali się przedstawiciele instytucji współpracujących na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie. W konferencji uczestniczyła Jolanta Kuropatwa, wicekurator oświaty.

Podczas spotkania przedstawiciel Wydziału Prewencji KWP w Łodzi opowiedział o pracach nad Poradnikiem Profilaktycznym, który łódzka policja przygotowuje wspólnie z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Publikacja skierowana do funkcjonariuszy i nauczycieli zawierać będzie praktyczne wskazówki dotyczące organizowania i przeprowadzania zajęć profilaktycznych z uczniami. Ma za zadanie m.in. ułatwić wybór tematów dostosowanych do wieku dzieci i młodzieży oraz proponować metody zapewniające efektywność lekcji poświęconych bezpieczeństwu. Poradnik zostanie wkrótce przekazany do konsultacji metodycznych przedstawicielom łódzkiego Kuratorium i Centrum Szkolenia Policji  w Legionowie, a po uzyskaniu pozytywnej opinii – udostępniony na stronach internetowych tych instytucji. Rozważane jest także wydanie poradnika w wersji drukowanej.

Podczas wtorkowej konferencji omawiano także międzyinstytucjonalne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa m.in. w ruchu drogowym i kolejowym. Przedstawiono przykłady skutecznej współpracy policjantów dzielnicowych z lokalnymi społecznościami, oraz  rolę nowych technologii w czynnościach prewencyjnych i dochodzeniowych prowadzonych przez policję.

Poza funkcjonariuszami z Łodzi i województwa udział w spotkaniu wzięli m.in. wicekurator Jolanta Kuropatwa, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Szmaja, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, a także Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Straży Granicznej.